Depatman planifikasyon an nan vil Somerville ap envite w nan yon seri de reyinyon ki vize fòmile pwochen etap yo nan lide pou devlope katye sa a pandan yap konsève karakte li .

Kelkeswa ou ta yon pwopwiyetè oubyen yon lokatè; nouvo nan katye a oubyen yon moun kap viv lontan nan katye a, yon reyinyon de planifikasyon pou veteran oubyen yon moun ki pa janm asiste yon reyinyon: nou vle tande vwa w!

Lè: 6 p.m.

Lokasyon: Somerville Baptist Church

31 College Avenue, Somerville

Dat: 13 Fevriye – Istwa ak Fiti

2 Mas – Nouvo Developman

21 Mas – Estetik ak Karakte

25 Avril – Estetik ak Karakte Kontinu

Pou yo kapab deside – Gid de Konsepsyon Avi

Plis Enfòmasyon disponib nan somervillebydesign.com sit entènèt nou an, oswa si w gen kesyon imèl nou nan planning@somervillema.org

Pou dènye regilyèman nan men Biwo pou Planifikasyon ak Devlopman Kominotè swiv nou nan:

facebook.com/SomervilleNeighborhoodUpdates

twitter.com/SomerUpdates

en English
X