Detalles de la reunión de Davis Square

El Departamento de Planificación de la Ciudad de Somerville le invita a una serie de reuniones dirigidas a planear los próximos pasos en el desarrollo de este barrio, mientras preservando su carácter. Si alquilas o eres propietario; eres nuevo en el barrio o un residente de largo tiempo, un veterano de la reunión de planificación

Davis Square reyinyon detay

Depatman planifikasyon an nan vil Somerville ap envite w nan yon seri de reyinyon ki vize fòmile pwochen etap yo nan lide pou devlope katye sa a pandan yap konsève karakte li . Kelkeswa ou ta yon pwopwiyetè oubyen yon lokatè; nouvo nan katye a oubyen yon moun kap viv lontan nan katye a, yon

Neighborhood Meetings Information

Join us for our next round of Davis Square Neighborhood Plan discussions! To fulfill the goal of strengthening Davis Square as a Local Center, we will be showing potential development on sites in the Davis Square core. These two meetings will build off of one another. The first will show site layouts, height, and potential

en English
X